Shpehje dhe fjali anglisht - Expressions and English sentences

 - Are you sure? -  A je i sigurt?
 Are you sure about that? -
  A jeni i sigurt për këtë?
 Are you sure that he is not coming?
 - Je i sigurt se ai nuk vjen?
 

Si të kërkojmë falje në anglisht. How to say sorry in English

I’m sorry - Më vjen keq

 I’m so sorry - Më vjen shumë keq

 I’m very sorry - Më vjen shumë keq

 I’m terribly sorry - Më  vjen tmerresisht keq