100 fjali anglisht që përdoren në jetën e përditshme - 100 English Sentences Used in Daily Life

I agree.         Jam dakord

I’m at home Jam ne shtepi

It’s ok Është në rregull

It really takes time Duhet vërtet kohë

No, I don’t want Jo, nuk dua