antonyms in English - Antonimet ne Anglisht

antonyms in English

young - i ri 
old - i vjeter
hot - i nxehtë
cold -i ftohtë 
Before - me parë
After - pas 

Few –pak
Many– shumë
Easy– i lehtë
Difficult– i vështirë
equal– i barabartë

true - e vërtetë
Lie - gënjeshter
Hard - i vështirë
weak - i dobët
Soft - i butë
strong - i forte 

rich - i pasur
poor - i varfër
All - të gjitha
none - asjnë
expensive - i shtrenjtë
cheap - i lirë

happy– i lumtur
Sad – i mërzitur
Nothing–  asgjë
Something–  diçka
Different– i ndryshem
Same - njejtë

Dirty - i pisët
clean - i pastër
Long– i gjatë
Short–  i shkurtër
More - më shumë
Less - më pak

Late - Vonë
Early - herët
slowly- ngadalë
Fast - shpejt
Empty -  bosh
Full - plotë
Pretty - e bukur
Ugly - i shëmtuar

Noisy - i zhurmshem
Quiet - i qetë
Correct - i saktë
Incorrect - i pasaktë
Alive - i gjallë
Dead  - i vdekur

Pull– tërheq
Push – shtyj
Thick -i trashë
Thin -i hollë