short questions in English

short questions in English
pyetje të shkurtra në anglisht
How? - Si?
Why? - Pse?
Where? - Ku?

10 English Expressions

By the way
meqë ra fjala

I am sorry
Më vjen keq

Right now
menjëherë

At least
të paktën
Don't worry
Mos u shqetësoni

Finally
më në fund

However
megjithëse

Therefore
prandaj

That depends
Kjo varet

I don’t know
Nuk e di

antonyms in English - Antonimet ne Anglisht

antonyms in English

young - i ri 
old - i vjeter
hot - i nxehtë
cold -i ftohtë 
Before - me parë
After - pas