Fjalor Anglisht - Shqip Words with A

about- per/rreth
above - sipër
abroad - jashtë vendit
absence - mungesë


absolute -absolut
absolutely - absolutisht
absorb - thith
abuse - abuzim
academic -akademik
accept -pranoj
access - akses/hyrje
accurate - i saktë
accuse - akuzim

achieve - arrij
abandon - braktis
ability- aftësi
able- i aftë
abortion- abort
achievement - arritje
acid - acid
acknowledge - pranoj
acquire - të marrë/siguroj
across - nëpër 
act - akt
accident - aksident
accompany - shoqëroj
accomplish - kryej/permbush


according - sipas
account - llogari
action - veprim
active - aktiv
activist - aktivist
activity - aktivitet
actor - aktor
actress - aktore
actual - aktual/i tanishëm
actually - në të vërtetë
ad - reklamë
adapt - përshtat
add - shtoj
advance - avancoj
advanced - i përparuar
advantage - avantazh
adventure - aventurë
advertising - reklamat

advice - këshillë
addition - shtim
additional -plotësues
address - adrese
adequate - i  përshtatshëm
adjust - përshtat/rregulloj
adjustment - rregullim
adolescent - adoleshent
adult - i rritur
advocate - avokat
affair - çështje
affect - ndikoj

afford - jap/përballoj
afraid - i frikësuar
after - pas
afternoon - pasdite
again - përsëri
against - kundër
age - moshë
agency - agjenci
agenda - axhende
agent - agjent
aggressive - agresiv

ago - më parë
agree - bie dakord
agreement - marrëveshje
agricultural - bujqësor
ahead - përpara
aid - ndihmë
aide - ndihmës
aim - qëllim
air - ajer
amount  - sasi/shume
analysis - analizë

analyst - analist
analyze - analizoj
ancient - i lashte
aircraft - avion
anybody - dikush
anymore - jo më
airline - aeroplan
airport - aeroport
album - album
alcohol - alkool
alive - i gjallë
all - të gjithë
alliance - aleancë

allow - lejoj
ally - aleat
administration - administratë
administrator - administrator
admire - admiroj
admit/ admission - pranim
almost - pothuajse
alone - vetëm
along -gjatë
already -tashmë
also - gjithashtu
alter - ndryshoj
alternative -alternativë

although -megjithëse
always -gjithmonë
amazing -mahnitës
among -ndër
and - dhe
anger - zemërim
angry - i zemëruar
animal - kafshe
anniversary - përvjetor
announce - shpall
annual - vjetor
another - një tjetër
answer - përgjigje
anticipate - parashikoj
anxiety - ankth

apple - molle
application - aplikacion
apply - zbatoj
approach - afrim
appropriate - i përshtatshëm
any - ndonjë
anyone - ndokush
anything - diçka
anyway - dosido/gjithsesi
anywhere - kudo
apart - veç e veç
attention - vëmendje
attitude - qëndrim
attract - tërheq

attractive -tërheqës
appoint - caktoj
appointment - takim
appreciate - vlerësoj
athletic - atletik
atmosphere - atmosfere
attach - ngjit
apartment - apartment
apparent - i dukshëm
assignment - detyrë
assist - ndihmoj
assistance - ndihmë
assistant - asistent

associate - koleg
apparently - me sa duket
appeal -apelim
appear - duket
appearance - dukje/shfaqje
approval - miratim
approve - miratoj
approximately - përafërsisht
architect - arkitekt
area - zonë
argue - argumentoj
argument - argument
arise - rrjedh
arm -  krah

armed - i armatosur
army - ushtri
around - rreth/perreth
arrange - organizoj
arrest - arrest
arrival - mbërritje
artist -artist
artistic -artistike
aside -mënjanë
ask - pyes/kërkoj
assault - sulm
assert - mbroj
assess - vlerësoj
average - mesatare

avoid - shmang
award - dhënie
aware - i vetëdijshëm
awareness - ndërgjegjësimi
away - larg
awful - i tmerrshëm
assessment - vlerësim
asset - pasuri
assign - caktoj
arrive - arrijnë
art - art
article - artikull
association - shoqatë

assume - supozoj
assumption - supozim
assure - siguroj
athlete - atlet
attack -sulm/oj
attempt - përpjekje
attend - ndjek
attribute - attribute
audience -audience
author - autor
authority - autoritet
available - në dispozicion