15 Frequently asked questions in English

15 Pyetje të shpeshta në anglisht
15 Frequently asked questions in English

How are you?
Si je?
I'm fine how are you?
Jam mire po ti?Where do you live?
Ku jeton?

Where do you work?
Ku punon?

What's this?
Çfarë është ky/kjo/ajo?

What is your name?
Si e keni emrin?
My name is Michael.
 
Where are you from?
Nga je ti?
question mark

 
How old are you?
Sa vjeç je?
I am___years old.

What is your phone number?
Cili është numri juaj i telefonit?

What did you say?
Çfare (si) thatë?

When is your birthday?
Kur e ke ditëlindjen?

How long have you been learning English?
Sa kohë keni studiuar Anglisht?

Where did you learn English?
Ku keni mësuar Anglishten?

Have you ever been to England?
A keni qenë ndonjëherë në Angli?

Do you like English food?
A ju pëlqen ushqimi Anglez?

Where is the toilet?
Ku eshte tualeti?