10 Phrases You Always Want to Hear

10 Phrases You Always Want to Hear
10 fraza Anglisht që gjithmonë dëshironi të dëgjoni

I love you Unë të dua


You look great today.
Dukesh bukur sot.

you are the best
ti je më i miri

I miss you. Më mungon.

you are winner! ju jeni fitues!
You were right! Kishe të drejtë!

You did a great job!
Ke bërë një punë të mrekullueshme!

There'll be a bonus at the end of the month.
Do të ketë një bonus në fund të muajit.

I brought you something special.
Kam sjellë diçka të veçantë.

The budget is unlimited.
Buxheti është i pakufizuar.