asking for direction

asking for direction  - duke kërkuar drejtim
Maria :Hi Oliver. ckemi OliverOliver :Hi Maria. What's up? Pershendetje Maria. Si je?

Maria :I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there?
Po kerkoj aeroportin. A e di si mund te shkoj atje?

Oliver :No, sorry. I don't know.
Jo, Me vjen keq. Nuk e di

Maria :I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?
Mendoj se mund të marr metrone per në aeroport. A e dini se ku është metroja?

Oliver :Sure, it's over there.
Sigurisht. Eshte ketu

Maria :Where? I don't see it.
Ku eshte. Une nuk e shoh.

Oliver :Across the street. Matane rruges.

Maria :I see it now. Thanks.
E shikoj tani. Faleminderit.

Oliver:No problem.

Maria:Do you know if there's a restroom around here?
A e di nëse ka një banjo këtu afer?

Oliver :Yes, there's one here. It's in the store.
Po, ka një këtu. Është në dyqan.

Maria:Thank you. Faleminderit

Oliver :Good Bye. Mirupafshim

Maria:Bye bye. Pashim