adjectives in English

I,e mirë Good Gud
I,e bukur Beautiful, nice Bjutifull, najs
I, e errët Dark Dark
I,e keqe Bad Bed

I,e gëzuarJoyful  Xhoifull
I,e ngrohtë Warm  Uorm
I, e ftohtë Cold Koulld
I, e sjellshëm/shme  Polite Pëllait
I, e vogëlSmall, little Smoll, litëll
I, e madhe Great Greit
I, e fortë  Strong Strong
I, e butë Soft Soft
I, e gjatë Long Long
I, e shkurter Short Short
I,e ngushtë Narrow Nerou
I, e ëmbël Sweet Suit
I, e kripur Salty Sallti
I, e thartë Sour Saue
I, e qartë Clear  Kllië
I, e trashë Thick Thik
I, e pastër Pure, Clear Pjuë, kllië
I, e shndritshme  Brilliant  Brilliënt
I, e egër  Wild, savage Uaild, sevixh