Third Lesson 3 - In The Park (mesime anglisht)

 Excuse me! Is this seat still free?
Me falni, eshte kjo ndejese e lire akoma?