Second Lesson 2 - The Restaurant

l am  tired - jam i lodhur
I am hungry - jam i uritur
There is a restaurant - Atje eshte nje restorant
It is nice, isn’t it - eshte i mire apo jo?
Yes but... - po por...
Are you hungry, too? A je dhe ti i uritur gjithashtu?
Yes, but... - po por..
Are you not tired? A nuk je i lodhur?
Yes, I am, but the restaurant is too expensive.
Po jam por restoranti eshte shume i shtrenjte.
nice too, isn’t it? - por eshte i mire gjithashtu apo jo?


restaurant tired - i lodhur
hungry - i uritur
restaurant - restorant
nice - i kendshem/ i mire
but - por
expensive - i shtrenjte

---------------------------------------------
Grammar -Gramatike
Verb "have" - Folja "kam"
Present - e tashme

I have - Une kam
you have - ti ke
he has - Ai ka
she has - Ajo ka
it has - ka
we have - Ne kemi
you have - Ju keni
they have - Ata/ato kane
---------------------------------------

Exercise 1

l am  tired  - jam  i lodhur
I am hungry.  - jam i uritur
Are you hungry? - a je i uritur?
The restaurant is expensive - Restoranti eshte i shtrenjte
You are tired? - A je i lodhur?
The restaurant is over there - Restoranti eshte atje