First Lesson 1 - In The Cafe

In The Cafe - ne kafeneWaiter - kamarier
The tea  is cold - çaji eshte i ftohte
What is the tea like? - Si eshte çaji?
It is cold - eshte i ftohte
Oh, excuse me - oh me falni
the tea is  good now - çaji  eshte i mire tani
but the cup - por filxhani?
Yes, the cup? - Po filxhani
It is too small - eshte shume i vogel
--------------------------------------------------------
New Words
bar caffe
Waiter  - kamarier
tea - çaj
cold - i ftohte
excuse me - me falni
cup - filxhan / tas
small - i vogelGrammar - gramatike

Verb to be - folja jam

I am - Une jam
You are - ti je
He is - ai eshte
She - ajo eshte
It is - eshte
We are - ne jemi
You are - ju jeni
They are - ata/ato jane
----------------------------------------
Exercise 1

What is the cup like? - si eshte filxhani?
It is small - eshte i vogel
What is the tea like? - si eshte çaji?
It is too cold - eshte shume i ftohte
Billy is small, but Anna is tall - Billi eshte i vogel, por Ana eshte e madhe

Exercise 2:
 The ....  is cold 
What is the tea like? 
It is cold 
Oh, .... me 
t... tea..  good now
.... the cup 
Yes, ...

It is ...small