Lista e profesioneve ne Anglisht - List of occupations in English

Arkitekt         Architect 

Kuzhinier Chef

Dentist         Dentist 

Dizajner          Designer

Doktor Doctor 

100 fjali anglisht që përdoren në jetën e përditshme - 100 English Sentences Used in Daily Life

I agree.         Jam dakord

I’m at home Jam ne shtepi

It’s ok Është në rregull

It really takes time Duhet vërtet kohë

No, I don’t want Jo, nuk dua

Verb speak Present - Folje anglisht

Folja flas - Verb speak - e tashme - Present

Une flas - I speak
ti flet - you speak
ai/ajo flet - he/she/it speaks
Ne flasim - We speak
Ju flisni - you speak
Ata/ato flasin - They speak

short questions in English

short questions in English
pyetje të shkurtra në anglisht
How? - Si?
Why? - Pse?
Where? - Ku?

10 English Expressions

By the way
meqë ra fjala

I am sorry
Më vjen keq

Right now
menjëherë

At least
të paktën
Don't worry
Mos u shqetësoni

Finally
më në fund

However
megjithëse

Therefore
prandaj

That depends
Kjo varet

I don’t know
Nuk e di