Shpehje dhe fjali anglisht - Expressions and English sentences

 - Are you sure? -  A je i sigurt?
 Are you sure about that? -
  A jeni i sigurt për këtë?
 Are you sure that he is not coming?
 - Je i sigurt se ai nuk vjen?
 

Si të kërkojmë falje në anglisht. How to say sorry in English

I’m sorry - Më vjen keq

 I’m so sorry - Më vjen shumë keq

 I’m very sorry - Më vjen shumë keq

 I’m terribly sorry - Më  vjen tmerresisht keqLista e profesioneve ne Anglisht - List of occupations in English

Arkitekt         Architect 

Kuzhinier Chef

Dentist         Dentist 

Dizajner          Designer

Doktor Doctor 

100 fjali anglisht që përdoren në jetën e përditshme - 100 English Sentences Used in Daily Life

I agree.         Jam dakord

I’m at home Jam ne shtepi

It’s ok Është në rregull

It really takes time Duhet vërtet kohë

No, I don’t want Jo, nuk dua

Verb speak Present - Folje anglisht

Folja flas - Verb speak - e tashme - Present

Une flas - I speak
ti flet - you speak
ai/ajo flet - he/she/it speaks
Ne flasim - We speak
Ju flisni - you speak
Ata/ato flasin - They speak